Käimasolevad projektid

Keskkonnaharidus, loodusturism:
  • GreenMind:  Eesti-Vene koostööprogrammi projekt aiab kaasa piirkonna elanike rohelise mõtteviisi, keskkonnasäästliku ja  energiatõhusa igapäevaelu loomisele Peipsi piirkonnas
  • MAMYFU: Kesk-Läänemere programmi projekt toetab nö „riskantsetes“ kogukondades  elavate noorte potentsiaali ja kogukonnaelus osalemise aktiivsus
  • Lakesperience on Kesk-Läänemere programmi loodusturismi alane projekt, kus osalevad ka Läti, Soome, Rootsi järvepiirkonnad.
Piiriülene- ja arengukoostöö, piirialade uuringud:
Maailmaharidus ja kogukonna areng:VÕRGUSTIKUD
Living Lakes ülemaailmsesse võrgustikku kuulub Peipsi järv alates 2003. aastast
Email again: