Käimasolevad projektid

Keskkonnaharidus, loodusturism:
  • Lakesperience on Kesk-Läänemere programmi loodusturismi alane projekt.
  • Living Lakes ülemaailmsesse võrgustikku kuulub Peipsi järv alates 2003. aastast
Piiriülene- ja arengukoostöö, piirialade uuringud:
Maailmaharidus ja kogukonna areng:
  • Keskkonnateemaline rollimängu “Mis seal toimub? pilootprojekt   
  • Maailmahariduslik projekt „Mining in my mind“, mille eesmärgiks on välja arendada interaktiivne põlevkivi kaevandamise teemaline töötoa programm, mis näitlikustab kaevandamise mõju kohalikul ja ka globaalsel tasandil. 
  • Maailmahariduslik projekt „Rollimäng õpilastele ÜRO kestliku arengueesmärkide vajalikkuse mõistmiseks“. Projektiga tutvustatakse Peipsi piirkonna koolinoortele ja nende õpetajale globaalseid arengu- ja keskkonnaprobleeme läbi aktiivse kaasalöömisega rollimängus. 
  • Play Europe on Kodanike Euroopa programmi projekt sotsiaalsest ettevõtlusest.
  • Maailmaharidus Peipsi piirkonnas 2018 -  koostöös piirkonna koolidega viiakse ellu nii kestliku aregu teemalisi orienteerumismänge kui maailmapäevi.
  • Vote 4 Your Europe -on Kodanike Euroopa programmi projekt osalusdemokraatiast ja noorte kaasamisest otsuste tegemisse. 
 
Email again: