Play Europe pressiteade 2

07. July

Valminud on PlayEurope projekti 2 digitaalset õppematerjali  toetamaks teekonda sotsiaalse ettevõtluseni. 

Erasmus+ programmi projekt #PlayEurope – Hariduslikud mängud Aktiivseks kodanikuks olemise toetamiseks – on jõudmas lõpule olles saavutanud oma eesmärgid nii arenduses kui ka rakenduses: Edulugude käsiraamat sotsiaalsest ettevõtlusest, Samm-sammuline juhend “Saa sotsiaalseks ettevõtjaks 7 päevaga” ning 10 töötuba erinevates partnerriikides testimaks nimetatud töövahendite sobilikkust ja kasutajasõbralikkust.

Viimased 2 aastat on projekt edendanud aktiivseks kodanikuks olemist Euroopas kasvava noorte töötuse taustal, eesmärgiga tõsta teadlikkust sotsiaalsest ettevõtlusest, edendada noorte ärilist mõtlemist ning äratada huvi sotsiaalsete probleemide vastu. 18-30 aastaste sihtgruppi silmas pidades, on #PlayEurope kasutanud õppematerjalide väljatöötamise nn. haridusmängude (edutainment) metoodikat ja nutikaid disainilahendusi ning mängulisi õppevõimalusi arendamaks kasutajate tehnilisi ja pehmeid oskuseid.
Projekti väljundiks olevad käsiraamat ja juhend toetavad noorte võimalust asuda ise oma elu ja karjääri juhtima ning tõsta nende sotsiaalset panust. Edulugude käsiraamat ongi loodud selleks, et läbi konkreetsete näidete julgustada noori, tutvustades neile 10 Euroopa noore naise ja mehe edulugu. Samm-sammuline juhend samas on loodud konkreetsete, praktiliste oskuste ja alustalade loomiseks ja kinnitamiseks, loomaks nii kasutajale positiivse õppekogemuse.

Mõlemad materjalid on silmapüüdva värvilise disainiga ning läbivalt kõnekeelt kasutavad. Tasuta ning kasutajasõbralikud – ehk just selle tõttu oli materjalide levitamine pilootfaasis väga edukas! (Pilootfaasis viisid materjalide tutvustamist läbi partnerid oma kodumaades: Bulgaarias, Küprosel, Eestis, Kreekas, Itaalias, Makedoonias, Rumeenias ja Hispaanias). Partnerid kaasasid projekti enam kui 100 õpilast ja noort, kellest nii mõnigi avaldas huvi ja soovi saada ettevõtjaks. Testfaas oli ennekõike tähtis õppematerjalide kasutusvõimaluste katsetamiseks ning materjalide tagasisidestamiseks.

Nii partneritel kui töötoas osalejatel oli nii mõndagi õppida. Peamine leid aga oli, et nii käsiraamat kui juhend tõepoolest täidavad oma eesmärki inimeste kaasamisel, informeerimisel sotsiaalsest ettevõtlusest ja sellest mida tähendab olla aktiivne kodanik. Hariduslikust vaatenurgast lähtudes hinnati materjalide juures seda, et need on kasutatavad mitte ainult majandus- ja ettevõtlustaustaga inimestel ning et need on lihtsalt ja selgelt jälgitavad. Juhendis leiduvad sammud olid põhjendatud, korrapäraselt ning loogiliselt järjestatud.

Lisaks hinnati haridusmänge kui kasulikke ning sobivaid vahendeid oskuste arendamiseks ning seda et õppeprotsess võib olla lõbus. Samuti kiitsid osalejad materjalide kasutuvõimaluste mitmekesisust ja paindlikkust. Kuivõrd meie Juhend ise põhineb erinevatel sotsiaalsete ettevõtete lugudel siis materjalide kohanduvus inimeste erinevatele huvidele ja huvialadele oli meile võimalikult tähtis. Samuti ka samm-sammulise juhendiga, mida saab valikuliselt täiendada spetsiifilisemate ressurssidega vastavalt kasutaja vajadustele ja huvidele.

#PlayEurope partneritel on erinevad taustad ning nad on pärit erinevatest riikidest üle Euroopa. : VITECO (Itaalia), Varna University of Management (Bulgaaria), Marketing Gate (Makedoonia), Eurosuccess Consulting (Küpros), Catholic University of Murcia (Hispaania), Action Synergy (Kreeka), Group of the European Youth for Change (Rumeenia), PEIPSI Koostöö Keskus (Eesti), K-Veloce (Hispaania).
Vaatamata partnerrikide erinevale sotsiaal-majanduslikule taustale on meil õnnestunud tulla kokku ja luua kaks sihtgrupi poolt heaks kiidetud materjali, mille kasutamine ning tutvustamine on plaanis ka peale projekti et edendada inimeste teadlikust sotsiaalsest ettevõtlusest ning suunata tuleviku ettevõtlustrende.
Loe lähemalt: https://www.playeurope-project.eu

Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020