Peipsi Koostöö Keskus alustas arengukoostöö projekti maapiirkonna väikeettevõtluse arendamisest Valgevenes

05. September


2-3 septembril toimus Kamarovos projekti “Sotsiaalse- ja naiseettevõtluse areng ning kogukonna koostöö Narachi põllumajanduspiirkonnas, Valgevenes” avaseminar..

Narochi regioon on kunagine tuntud põllumajanduspiirkond, mille kohta annavad täna aga tunnistust lagunenud endise kolhoosi hooned. Praegu iseloomustab seda kanti pigem ääremaastumine, tööpuudus.
ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni FAO andmetel elab Valgevene maapiirkonnas umb 24% kogu elanikkonnast ja põllumajandus annab tööd umb 9% kogu tööjõust. Primaarsektor vajab aga hädasti reforme. Uusi töökohti võiks luua maautrismi valdkonnas ning Naorchi järvede- ja metsarikas regioon pakub selleks palju võimalusi. Lisaks tuleb tegeleda kohalike kulinaarsete ja käistöötraditsioonide taaselustamisega, kohaliku (mahe) toidu tootmise ja sortimendi mitemekesistamisega.
Koos meie kohaliku partneriga«Naised Narochi piirkonna taassünni eest» tegelemegi nende teemadega;  mh. koolitame  alustavaid ettevõtjaid (sh. õppereis Eestisse), korraldame kohalikke mahetoidu ja käsitöö müüke/laatasid, anname välja info- ja turundusmaterjale. Tahame arendada ka Peipsi ja Narachi piirkonna väiketootjate vahelisi kontakte.
Projekti toetab Välisministeerium, Arengukoostöö vahenditest.

Margit Säre, margitsare @ gmail . com

Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020