Otsime veebimängu tutvustajat Teeviida messile 7.-8.detsembril

06. November

Veebimängu tutvustaja ülesandeks on haridusmessil Teeviit 7.-8.dets 2017 Tallinnas tutvustada SameWorld veebimängu - http://game.sameworld.eu/
Hea tutvustaja tekitab külalistes huvi ja hasarti mängu vastu ning aitab huvilistel mängule registreeruda ning juhendab neid lühidalt.
Töö on lühiajaline, s.o. 2 päeva Tallinnas. Lisaks võimalikud mänguõhtud noortekeskuses vastavalt kokkuleppele.


Nõutavad oskused:
- Sulle meeldib suhelda ning võõraste inimestega kontakti võtmine ei ole Sulle probleemiks
- Sa oled omandamas kõrgharidust ja lisaks eesti keelele on Sul heal tasemel inglise keel
- Sa oled registreerunud ja edukalt läbi mänginud SameWorld arvutimängu http://game.sameworld.eu/
- Sa oled valmis Tallinnas Teeviida messil 7.-8.detsembril 2017 SameWorld arvutimängu tutvustama ja kutsuma noori mängima, samuti läbi viima mänguõhtuid noortekeskustes

Kui Sa vastad neile tingimustele, siis anna endast teada CV-ga ning põhjenda lühidalt, miks just Sina oled parim SameWorld veebimängu levitama! Samuti anna lühidalt oma hinnang mängule.

Sooviavaldused saata e-postiaadressile: eeva.vadi @ gmail.com
Tähtaeg: 13.november 2017

Töötasu kokkuleppel, vajadusel katame majutuskulud Tallinnas ja transpordikulud.

Kontaktisik: Eeva Kirsipuu-Vadi, eeva.vadi @ gmail.com

Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020