KUTSE: 17. juuni - Ümarlaud Moldova-Ukraina ja Eesti-Venemaa piirialade arengust

21. May

Kutsume teid osalema ümarlauale Moldova-Ukraina ja Eesti-Venemaa piirialade arengust, kodanikuühiskonna olukorrast ja piiriülesest koostööst 17. juunil Tartus.


2008. aastal algatas Peipsi Koostöö Keskus Eesti Välisministeeriumi toel arengukoostöö projekti „Integreeritud piiriülese veemajanduse ning avalikkuse kaasamise edendamine Moldovas ja Ukrainas“,  kasutades selleks Eesti spetsialistide kogemusi ja teadmisi. 
Antud projekti raames viibib 15.-19. juunil Eestis 13-liikmeline delegatsioon, kuhu kuuluvad Moldova ja Ukraina Dnestri jõe haldamisega tegelevate MTÜde, keskkonnaagentuuride ja teadusasutuste esindajad.
Seoses selle erakordse visiidiga korraldab Peipsi Koostöö Keskus 17. juunil, kell 9.00-12.00 Tartus, Lai 30 avaliku ümarlaua-esitluse, kus Moldova ja Ukraina delegatsiooni liikmed tutvustavad riikide üldist poliitilist olukorda, tsiviilühiskonna arengut, piiriülest koostööd. Samuti osalevad ümarlaual Tartu, Pihkva ja Peterburgi mittetulundusühingute ja vee-ettevõtete esindajad, kes tutvustavad oma nägemust Eesti-Vene piiriülesest koostööst.
NB! Üritus toimub inglise keeles Ümarlaua kava Olete oodatud!
Palume kindlasti ette registreerida kuni 9. juunini: Margit Säre Tel: 50 88 409, 7302 302 margit@ctc.ee www.ctc.ee 

Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020