EPICAH projekti partnerite kokkusaamine Satu Mares, Rumeenias arutab projektis osalevate riikide tegevusplaanide üle, kuidas toetada  loodus- ja kultuuripärandi alast piiriülest koostööd.

20. September

Peipsi Koostöö Keskus on üks kaheksast EPICAH projekti partnerist, kes 24.-25. septembril 2019 osaleb Satu Mares Rumeenias projekti partnerite kohtumisel. Partnerid arutavad Eestis 2019. aasta juunis toimunud õppevisiidi ja seminari peamisi järeldusi ning tutvustavad kohalikke tegevuskavasid, mille partnerid on koostanud, et piiriüleste koostööprogrammide kaudu piirialade loodus- ja kultuuripärandit säilitada, tutvustada ja arendada.  Lähemalt tutvutakse ka Rumeenia Ungari piiriala koostööprojektide parimate näidetega 

Peipsi Koostöö Keskuse poolt esitletakse ettepanekut Eesti-Läti programmi 2021-2027 lisada sisse võimalus rahastada ka väikeseskaalalisi projekte. Ettepanek põhineb eeldusel, et väikesed projektid on suurepärane vahend kohalike inimeste piiriüleseks kokkusaamiseks ja koostöö tugevdamiseks. Sageli kasutatakse sel et tugevdada koostööstruktuuri, kasutades sageli kohaliku kultuuri- ja looduspärandi ressursse.

Interreg Euroopa EPICAH projekti eesmärgiks on edendada loodus- ja kultuuripärandi kaitset Euroopa piirialadel vahetades projekti üheksa partneri kogemusi ja häid tavasid ning parandades piiriülese koostöö programmide tõhusust. Projekt keskendub piiriregioonide eripärasuste ja vajaduste analüüsimisele ning ettepanekute tegemisele piiriülese koostöö programmide tõhustamiseks seitsmes Euroopa piiriregioonis.

Ülevaade EPICAH projekti peamistest tulemustest on kajastatud allolevas videoklipis.

Eestit esindab projektis Peipsi Koostöö Keskus ning ekspertrühm tegeleb Eesti-Läti piiriala loodus- ja kultuuripärandi teemade analüüsimisega. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/epicah

Projekti elluviimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERDF) poolt rahastatav INTERREG Euroopa programm ning  Siseministeerium ja KÜSK.

 

Rohkem teavet:
Margit Säre
Peipsi Koostöö Keskus

www.ctc.ee
margitsare@gmail.com,
 tel 3725088409


Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020