Kutsume Vene ja Läti kolleegid Eestimaa loodushariduse pärleid korjama

25. September

Teisipäeval, 25. septembril alustavad 23 Vene-, Läti- ja Eestimaa looduskeskuste töötajat viiepäevast õppereisi Eestis loodusharidust pakkuvatesse asutustesse.

Ringsõidu eesmärgiks on Eesti loodushariduskeskuste ja sealsete põnevate õppimisvõimaluste tutvustamine ning kogemuste vahetamine kolme riigi kolleegide vahel. Kokku külastatakse 12 keskust Tartu-, Järva-, Jõgeva- ning Ida-ja Lääne-Virumaal. 

”Külastatavad kohad valisime selliselt, et need annaksid läbilõike erinevatest Eestis keskkonnaharidust pakkuvatest asutustest,” sõnas Helle Kont, sõidu üks korraldajatest. ”Nii on meie sihtpunktide seas nii rahvuspark, põhikool, infopunkt, tööstusmuuseum, mõis – igaüks tutvustab erinevaid õppimisvõimalusi oma vaatevinklist“. Osalejate meeli võiks paeluda ka eraomandisse kuuluv Saka mõis põneva õpperajaga pankrannikul ning eheda õuesõppe klassiga väike mõisakool Roosna-Allikul. Samuti külastatakse äsja valminud Jääajakeskust ning uuenduskuuri läbinud Kohtla kaevandusparki. „Loodame, et iga keskus näitab meile parimat oma repertuaarist, eriti just aktiivtegevuste vallas. Eesti keskkonnaharidusel on palju põnevat näidata ning õppereisil peame oluliseks, et osalejad saaksid võimalikult palju ise teha ja katsuda ning osaleda erinevates õppeprogrammides ” lisas Maris Mägi. 

Õppereisi marsruut on nähtav lingilt: https://maps.google.com/maps/ms?msid=210611572126755368018.0004c2e1fa49912b5c38e&msa=0 

„Tegemist on partnerite esimese ühise reisiga, järgmisel aastal on plaanis sarnased reisid ka Venemaale ja Lätti. Soovime pakkuda avastamisrõõmu ja õppimislusti täiskasvanutele ning koos arutada kuidas hoida keskkonnahariduse teemasid jätkuvalt põnevatena“, ütleb projektijuht Kersti Sõgel.

Õppereis on osa Euroopa naabrus-ja partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Venemaa piiriülese koostöö programmi 2007-2013 finantseeritavast projektist ”Inimene ja loodus”. Projekti peamiseks eesmärgiks on ühistegevuste kaudu parandada keskkonnahariduse olukorda ja seeläbi tõsta inimeste teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest. Projekti partneriteks on 11 riiklikku ja valitsusvälist organisatsiooni Eestist, Lätist ja Venemaalt, Eesti poolseteks partneriteks on Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Peipsi Koostöökeskus. Projekt kestab 30. septembrini 2014. Projekti kogumaksumus on 1 499 977 eurot, millest 1 349 979 eurot on Eesti-Läti-Vene piiriülese koostööprogrammi toetus. 241 863 eurot on ette nähtud Eesti partnerite tegevuste elluviimiseks. Lisaks Eesti-Läti-Vene programmile toetab Tartu Keskkonnahariduse Keskuse ja Peipsi Koostöö Keskuse tegevusi SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo:
Maris Mägi, tel. 5152884 ,Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolne õppereisi korraldaja
Kersti Sõgel, tel 55983328, kersti.sogel@teec.ee, Tartu Keskkonnahariduse Keskus, projektijuht
Eeva Kirsipuu, tel. 5213881, eeva@ctc.ee, Peipsi Koostöö Keskus, projektijuht
 
Euroopa naabrus-  ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 toetab rahaliselt ühiseid arendustegevusi regiooni konkurentsivõime parandamiseks, kasutades ära regiooni potentsiaali ja soodsat asukohta Euroopa Liidu ja Vene Föderatsiooni vahelisel ristteel. 
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu

Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020