23.-25. aprillil toimub Greenman projekti raames haljasalade majandamise koolitus

22. April

Koolitus on mõeldud eelkõige linnade haljasalade majandamise spetsialistidele ning ülikoolide sama eriala õppejõududele.

Käsitletakse haljasalade inventeerimist, haljasalade hooldamise tehnikaid ja võtteid,  haljasalade rajamise ja majandamise hinnakalkulatsioone. Koolituse olulise osa moodustab praktiline õpe.

Greenman projekti jooksul on toimunud 4 seminari ja 2 uurimust erinevate haljasalade majandamise aspektide kohta. Peale selle valmib Eesti Maaülikooli eestvedamisel haljasalade majandamise ja hooldamise käsiraamat ja ülikoolides kasutatav haljasalade majandamise kursus, mida plaanitakse kasutada Eesti, Läti ja Vene tudengite õpetamisel.

Seminaride esitlused, uurimused ja edaspidi ka juhend on leitavad Greenman projekti kodulehelt http://www.greenmanproject.org.


Üleval loetletud hariduslikud tegevused on osa Euroopa naabrus- ja partnerlusinstrumendi Eesti – Läti – Vene piiriülese koostöö programm 2007 – 2013 poolt toetatud Greenman projekti tegevustest. Projekti eesmärgiks on Eesti-Läti-Vene piiriala linnade keskkonnasõbralik linnaarendus ja planeerimine. Projekti partneriteks on 10 riikliku ja valitsusvälist organisatsiooni Eestist, Lätist ja Venemaalt. Eestist on lisaks Peipsi Koostöö Keskusele partneriteks Tartu Linnavalitsus ja Eesti Maaülikool.


Koolituse korraldab EMÜ ja enne seda toimuva projekti koosoleku EMÜ ja Peipsi Koostöö Keskus.


Projekti kogueelarve: 1.948.194,78 EUR
Sellest programmi toetus 1.753.375,30 EUR


Lisainfo: Eleri Seer, eleri@ctc.ee
Programmi koduleht on www.estlatrus.eu

Õppevisiidi raames külastatakse Peterburgi koole ja hariduskeskusi, kes rakendavad uuenduslikke ja kaasavaid õppemeetodeid kultuuri- ja keskkonnahariduse valdkonnas. Näiteks külastatakse multimeedianäitust „Water Universe“ ja Ökoloogia ja Bioloogia Keskust „Krestovsky Island“. Samuti peetakse plaane projekti järgmise poolaasta tegevuste kohta: kavas on õuesõppe programmid Räpina ja Petseri koolides, avatud tunnid ja uurimistööde konkurss.

Visiit saab teoks projekti “CuNaHe: Formaalsete ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku koostöö tugevdamine Pihkva järve piirkonna kultuuri- ja looduspärandi säilitamise ja edendamise toetamiseks“ raames, mis viiakse ellu 2019-2021 aastal.

Projekti juhib MTÜ Peipsi Koostöö Keskus. Eestist on partneriteks Räpina Ühisgümnaasium ning seotud osapooleks Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskus. Venepoolseteks partneriteks on MTÜ Peipsi Järve Projekt Pihkvast, Petseri 3. Keskkool, seotud partneriks Pihkva Riiklik Ülikool.

Projekti eesmärgiks on koolide ja mitteformaalsete haridusasutuste võrgustiku kaudu tugevdada piiriülest koostööd. Projekti fookuseks on Peipsi-Pihkva järve piirkonna ühise kultuuri- ja looduspärandi käsitlemine läbi uuenduslike hariduslike meetodite ja aktiivõppe, mis omakorda aitab kaasa teadlikkuse suurenemisele piirkonnast ning selle edendamisele. Rohkem infot projektist http://www.ctc.ee/projektid/kaimasolevad-projektid/cunahe

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 suuruses 148 286,70 eurot ja Keskkonna Investeeringute Keskus. Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 eesmärgiks on edendada Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni piiriülest koostööd sotsiaalmajandusliku arengu edendamiseks piiriülestel alade. Programmi koduleht on leitav www.estoniarussia.eu.

Rohkem teavet:

Margit Säre

Peipsi Koostöö Keskus

margitsare@gmail.com, tel 3725088409
CuNaHe: Improved network of formal and informal education institutes to support Cultural and Natural Heritage of the Lake Peipsi/Chudskoe-Pskovskoe region  

Programmi rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö program 2014-2020