PlayEurope
PlayEurope - EduGames for Active Citizenship

Rahastaja

Kodanike Euroopa
Projekti number  2017-1-IT03-KA205-010865

Aeg:
September 2017 – August 2019

Koordinator: Margit Säre, margitsare @ gmail.com

Juhtpartner: VITECO; Italy
Kodulehekülg: https://www.playeurope-project.eu

Kokkuvõte
#PlayEurope  eesmärgiks on kodanike - eelkõige noorte-  kaasamine ja osalus EL demokraatlikes protsessides ja ühsikonnaelus. Projekti partnerid vahetavad kogemusi ja parimaid praktiktid sotsiaalse ettevõtluse alal ning julgustatakse noori osalema sotsiaalses ettevõtluses.

https://mailchi.mp/85aa8753567e/test-est

Facebook

Projekti kohtumised
- november 2017 Sitsiilias
- mai 2018 Hispaanias
- Bulgaaria
- Juuni 2019 Ateena